Ćwiczenia si

Loading...
www.pandm.prv.pl 1 1.Zjawisko kokontrakcji Ćw.1 P.w – siad klęczny tyłem do drabinek Przybory : mata , taśma Thera-band, lustro , krą ek gumowy Ruch -...

3 downloads 17 Views
Loading...
Loading...

Recommend Documents

Tytuł oryginału: The Singles Przekład: Agnieszka Kisiel Redaktor prowadzący: Magdalena Moskal Redakcja: Anna Milewska K

Warunki zaliczenia, wagi ocen składowych, zalecaną literaturę, harmonogram kolokwiów oraz inne sprawy organizacyjne prowadzący przedmiot podaje na pierwszych zajęciach. SI-2/7 Przepływy wielofazowe Rok Semestr Liczba godz. w sem. (15 tyg.) Rodzaj zaj

Warunki zaliczenia, wagi ocen składowych, zalecaną literaturę, harmonogram kolokwiów oraz inne sprawy organizacyjne prowadzący przedmiot podaje na pierwszych zajęciach. SI-2/17 Procesy enzymatyczne IPB Rok Semestr Liczba godz. w sem. (15 tyg.) Rodzaj

Warunki zaliczenia, wagi ocen składowych, zalecaną literaturę, harmonogram kolokwiów oraz inne sprawy organizacyjne prowadzący przedmiot podaje na pierwszych zajęciach. SI–2/15 Suszenie bioproduktów IPB Rok Semestr Liczba godz. w sem. (15 tyg.) Rodza

System przedrostków dodawanych do nazw jednostek układu SI tera- oznacza 1000 000 000 000 czyli 1012 np. jeden terametr (Tm) to bilion metrów. giga- o...

Warunki zaliczenia, wagi ocen składowych, zalecaną literaturę, harmonogram kolokwiów oraz inne sprawy organizacyjne prowadzący przedmiot podaje na pierwszych zajęciach. SI-2/13 Inżynieria reaktorów biochemicznych IPT Rok Semestr Liczba godz. w sem. (

Warunki zaliczenia, wagi ocen składowych, zalecaną literaturę, harmonogram kolokwiów oraz inne sprawy organizacyjne prowadzący przedmiot podaje na pierwszych zajęciach. SI-1/41g Management of chemicals Year of study semester Number of teaching hours

Tytuł oryginału: The Singles Przekład: Agnieszka Kisiel Redaktor prowadzący: Magdalena Moskal Redakcja: Anna Milewska K

Warunki zaliczenia, wagi ocen składowych, zalecaną literaturę, harmonogram kolokwiów oraz inne sprawy organizacyjne prowadzący przedmiot podaje na pierwszych zajęciach. SI-2/11b Procesy utleniające w technologii organicznej Rok Semestr Liczba godz. w

Warunki zaliczenia, wagi ocen składowych, zalecaną literaturę, harmonogram kolokwiów oraz inne sprawy organizacyjne prowadzący przedmiot podaje na pierwszych zajęciach. SI-2/9 Procesy adsorpcyjne Rok Semestr Liczba godz. w sem. (15 tyg.) Rodzaj zajęć