Ćwiczenia si

Loading...
www.pandm.prv.pl 1 1.Zjawisko kokontrakcji Ćw.1 P.w – siad klęczny tyłem do drabinek Przybory : mata , taśma Thera-band, lustro , krą ek gumowy Ruch -...

3 downloads 17 Views
Loading...
Loading...

Recommend Documents

Tytuł oryginału: The Singles Przekład: Agnieszka Kisiel Redaktor prowadzący: Magdalena Moskal Redakcja: Anna Milewska K

Warunki zaliczenia, wagi ocen składowych, zalecaną literaturę, harmonogram kolokwiów oraz inne sprawy organizacyjne prowadzący przedmiot podaje na pierwszych zajęciach. SI–2/15 Suszenie bioproduktów IPB Rok Semestr Liczba godz. w sem. (15 tyg.) Rodza

System przedrostków dodawanych do nazw jednostek układu SI tera- oznacza 1000 000 000 000 czyli 1012 np. jeden terametr (Tm) to bilion metrów. giga- o...

Warunki zaliczenia, wagi ocen składowych, zalecaną literaturę, harmonogram kolokwiów oraz inne sprawy organizacyjne prowadzący przedmiot podaje na pierwszych zajęciach. SI-2/7 Przepływy wielofazowe Rok Semestr Liczba godz. w sem. (15 tyg.) Rodzaj zaj

Warunki zaliczenia, wagi ocen składowych, zalecaną literaturę, harmonogram kolokwiów oraz inne sprawy organizacyjne prowadzący przedmiot podaje na pierwszych zajęciach. SI-2/17 Procesy enzymatyczne IPB Rok Semestr Liczba godz. w sem. (15 tyg.) Rodzaj

Warunki zaliczenia, wagi ocen składowych, zalecaną literaturę, harmonogram kolokwiów oraz inne sprawy organizacyjne prowadzący przedmiot podaje na pierwszych zajęciach. SI-2/13 Inżynieria reaktorów biochemicznych IPT Rok Semestr Liczba godz. w sem. (

Warunki zaliczenia, wagi ocen składowych, zalecaną literaturę, harmonogram kolokwiów oraz inne sprawy organizacyjne prowadzący przedmiot podaje na pierwszych zajęciach. SI-1/41g Management of chemicals Year of study semester Number of teaching hours

Warunki zaliczenia, wagi ocen składowych, zalecaną literaturę, harmonogram kolokwiów oraz inne sprawy organizacyjne prowadzący przedmiot podaje na pierwszych zajęciach. SI-2/16 Podstawy biotechnologii IPB Rok Semestr Liczba godz. w sem. (15 tyg.) Rod

Warunki zaliczenia, wagi ocen składowych, zalecaną literaturę, harmonogram kolokwiów oraz inne sprawy organizacyjne prowadzący przedmiot podaje na pierwszych zajęciach. SI-2/11a Nowoczesne materiały polimerowe Rok Semestr Liczba godz. w sem. (15 tyg.

Warunki zaliczenia, wagi ocen składowych, zalecaną literaturę, harmonogram kolokwiów oraz inne sprawy organizacyjne prowadzący przedmiot podaje na pierwszych zajęciach. SI-2/15 Modelowanie układów rozproszonych IPT Rok Semestr Liczba godz. w sem. (15