Sunderland J. - Estetyka i sztuka fotografii

Loading...
© Copyright by Wydawnictwo Literackie, Krak6w 1979 ISBN 83-08-00174-2 PRZEDMOWA Grand Old Man polskiej fotografii. To określenie, jedyne pasujące do J...

24 downloads 33 Views 9MB Size
Loading...
Loading...

Recommend Documents

PETER K. BURIAN • ROBERT CAPUTO NATIONAL GEOGRAPHIC SPISTREŚCI WSTĘP 6 PODSTAWOWE WIADOMOŚCI 8 ZACZYNAMY 10 KOMPOZYCJA 24 APARATY 34 OBIEKTYWY 54 ŚWIATŁO 76 LAMPY RŁYSKOWE 1 OPRZYRZĄDOWANIE DLA NICH 92 FILMY: PALETA FOTOGRAFA 112 EKSPOZYCJA 1 JEJ POM

54 SOFTWARE PC Format 10/2009 Skorygowane kopie poprawianych fotografii warto zapisać w innym miejscu niż oryginały. 1 W celu zachowania wprowadzonych zmian rozwiń menu i wybierz . W oknie wskaż docelowy folder nadaj nazwę i kliknij . 2 Jeżeli chcesz

omega I WIEDZA POWSZECHNA Maria Gołaszewska ESTETYKA I ANTYESTETYKA Prof. Maria Gołaszewska urodziła się w 1926 r. w Kurzelowie. Ukończyła studia w zakresie nauk filozoficznych na Uniwersytecie Jagielloń­ skim (1950), tam też pracuje od 1957 r. Dokto

s JEAN PAUL COUCHOUD SZTUKA FRANCUSKA I T y tu ł o ryg in a łu ¥ 5 ^ " M r Jean Paul C ouchoud L 'A r t f r a n ç a iÿ f \ . ' Æ / } ^ . > ) \ / ' O kładkę p ro je kto w a ł I t r M k # - . . . ZEN O N JANUSZEW SKI 1 ' ' W » w . Redaktor IRENA W RÓBL

ANALIZA FOTOGRAFIIZdjęcie powyżej zrobiłem podczas wycieczki do Wrocławia. Przedstawia ono widok z jednego z wieżowców mieszkalnych usytuowanych przy ...

mądr~y rodzice MARGOT SUNDERLAND Z angielskiego przełożyła Agnieszka Wyszogrodzka-Gaik n, -Swiat Książk i LOJ\DON. J\"EW YORK. Mli"llCll. MELBOL~"E. DELHI First published in Grcat Britain in 2006 by Dorling Kinder lcy Limited 80 Strnnd. London WC2R O

SPIS TREŚCISPIS TREŚCI WSTĘP................................................................7 WARSZTAT PRZEBUDUJ PRZEKONANIA............................15 Powinienem spać co najmniej 8 godzin dziennie................15 Zawsze tyle spałem i nie zmieni

Sztuka przedromańska i romańska Warunki rozwoju sztuki Renesans Karoliński koniec VIII - koniec IX w • Karol Wielki panuje od końca VIII do początku IX w, • Chce odrodzić Cesarstwo Rzymskie, • Za zgodą papieża mianuje siebie cesarzem, • Interesuje si