polska_i_zagraniczna literatura xx lecie kryminalistyka

Loading...
...

3 downloads 0 Views
Loading...
Loading...

Recommend Documents

XX-LECIE MIĘDZYWOJENNE ramy czasowe: I wojna światowa – II wojna światowa zmiany polityczne: • rozpadły się trzy potęgi (Austro-Węgry, Rosja, Prusy) • powstanie pierwsze państwo socjalistyczne – Związek Republik Sowieckich/Radzieckich • Polska odzysk

Playboy, Errotica Archive, Hustler Magazine BOTAN IKA FARMAC EUTYCZNA Literatura Literatura podstawowa: 1. Broda B. ,,Zarys botaniki farmaceu... 5 Chó...

« A la recherche du temps perdu » de Proust dans quelles circonstances le passe revient? Les souvenirs; la memoire involontaire et ce qui la fait resu...

I. Early puritan culture(puritan poetry in America- 1640-1700) 1. Features - about God - narrative based on their experience - belief in predestination - narrative pattern was of struggle and wondering - the essential form was sermon - religious poet