Iron Maiden - Brave New World - Tab Book

Loading...
...

13 downloads 49 Views 3MB Size
Loading...
Loading...

Recommend Documents

5 7 9 Dorian R 2 3 4 5 6 7 R 2 3 4 5 6 7 R 2 3 4 5 7 9 Melodic Minor R 2 3 4 5 6 7 R 2 3 4 5 6 7 R 2 3 4 5 7 9 Mixolydian R 2 3 4 5 6 7 R 2 3 4 5 6 7 R 2 3 4 5 7 9 Lydian Dominant R 2 3 4 5 6 7 R 2 3 4 5 6 7 R 2 3 5 7 9 Blues Scale R 3 4 5 5 7 R 3 4

R 3 5 7 R 3 5 7 R R 5 7 3 5 R R 3 4 5 7 R R 3 4 75 3 5 5 First up we have the Bb dominant 7 chord in "position 1" or using the "E Shape". The root (red note) is played at the 6th fret. Next up is the full dominant 7 arpeggio shape in position 1. As y

Harmony 1/13 = 160 Electric Guitar Standard tuning Electric Guitar Standard tuning G major in 3rds 3 4 5 6 7 1 2 3 3 2 1 7 6 5 4 3 2 3 5 2 4 5 2 4 4 2 5 4 2 5 3 2 1 2 3 4 5 6 7 1 1 7 6 5 4 3 2 1 3 5 2 3 5 2 4 5 5 4 2 5 3 2 5 3 E-GtE-Gt G major in 4th

Obowiązuje od dnia 2016.12.12 1 Warunki Oferty PrOmOcyjnej „Internet lte 4g – tablety/laptopy na raty w T-Mobile/tmub” 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze warunki promocyjne oferowane są przez T-Mobile Polska S.A. („Operator” lub „T-Mobile”) w okr

51 Tasty Licks 1/12 = 120 Standard tuning 1 Lick 1 2 3 4 full 17 T (17) 12 full 15 T (15) 12 (12) 10 8 12 T 10 8 10 ½ 12 T (12) 10 8 10 9 (9) E-Gt 5 Lick 2 6 7 8 7 5 8 full 7 5 5 7 (7) 7 9 5 7 5 7 (7) 7 5 ½ 4 2 2 4 (4) 5 5 7 9 Lick 3 10 11 12 9 10 12

Licks Licks Licks! 1/10 = 120 Standard tuning Jazz Licks 3 5 6 3 4 4 6 4 3 3 5 6 3 4 4 6 4 3 E-Gt 5 3 6 5 4 5 3 6 3 5 3 6 5 4 5 3 6 3 5 2 3 4 5 2 4 5 3 5 2 3 4 5 2 4 5 3 7 6 4 3 6 4 4 6 5 7 6 4 3 6 4 4 6 5 4 3 4 4 3 6 5 (5) 4 3 4 4 3 6 5 (5) 2/10 14

Harmonic Minor 1/7 = 120 Standard tuning Natural Minor R 2 b3 4 5 b6 b7 R Harmonic Minor R 2 b3 4 5 b6 7 R 5 7 8 5 7 8 5 7 (7) 5 7 8 5 7 8 6 7 (7) E-Gt 5 7 8 5 7 8 6 7 4 5 7 5 6 4 5 5 4 6 5 7 5 4 7 6 8 7 5 8 7 5 Am F Dm E7 5 7 7 5 5 5 1 3 3 2 1 1 5 7

Lydian Dominant 1/3 = 120 Standard tuning G major R 2 3 4 5 6 7 R G lydain dominant R 2 3 #4 5 6 b7 R 3 5 2 3 5 2 4 5 3 5 2 4 5 2 3 5 E-Gt Parent chord R 3 5 b7 G7 R 3 5 b7 9 #11 13 R G7( 11) 3 2 5 3 3 3 4 3 2 5 3 2 2 5 5 3 3 4 2 Positions (3) 5 2 4

Obowiązuje od dnia 2017.01.23 1 ZałącZnik cenowy do warunków oferty promocyjnej „Internet lte 4g – tablety/laptopy na raty w T-Mobile/TMUB” 1. W okresie od 23.01.2017 r. do wyczerpania zapasów urządzeń objętych promocją lub jej wycofania, T-Mobile Po