Historyczne Bitwy 094 - Szack-Wytyczno 1939, Czesław Grzelak

Loading...
Bitwa pod Szackiem – starcie podczas agresji ZSRR na Polskę, stoczone w dniach 28–30 września 1939 między 52. Dywizją Strzelecką Armii Czerwonej, a li...

0 downloads 0 Views 2MB Size
Loading...
Loading...

Recommend Documents

HISTORYCZNE BITWY EDWARD POTKOWSKI WARNA 1444 Wydawnictwo Bellona Warszawa 1990 OD AUTORA Książka ta poświęcona jest jednej z najsłynniejszych bitew późnego średniowiecza — bitwie pod Warną. Bitwa warnenska słynna jest przede wszystkim z uwagi na nie

HISTORYCZNE BITWY TOMASZ STRZEŻEK IGANIE 1831 scan - zawisza Dom Wydawniczy Bellona Warszawa 1999 WSTĘP W dobie wojny polsko-rosyjskiej 1831 roku miało miejsce wiele starć zbrojnych. W serii wydawniczej Historyczne Bitwy ukazały się lub też ukażą ksi

Bitwa pod Iganiami (dzisiaj wieś pod Siedlcami w woj. mazowieckim) została stoczona 10 kwietnia 1831 przez wojska polskie pod dowództwem generała Ignacego Prądzyńskiego (11 000 żołnierzy i 16 dział) z korpusem rosyjskim dowodzonym przez generała Grig

STEFAN CZMUR *^ EL ALAMEIN 1942 w Wydawnictwo Bellona Warszawa 1997 WSTĘP El Alamein to jedno z tych miejsc na Ziemi, którego należy szukać na bardzo szczegółowych mapach, ale o których sły­ szał prawie każdy w szkole, czytał lub oglądał w telewizji.

WSTĘP Przy autostradzie prowadzącej z podmoskiewskiego lotniska Szere- mietiewo do centrum stolicy Związku Radzieckiego wznosi się monu- mentalny pomnik stanowiący symbol bohaterskiej obrony Moskwy w 1941 r. Pokazuje on, jak głęboko hitlerowskie zago

Bitwa pod Połtawą – starcie zbrojne, które miało miejsce 8 lipca 1709 roku podczas wielkiej wojny północnej, stoczone pod Połtawą na Ukrainie Lewobrzeżnej pomiędzy wojskami króla szwedzkiego Karola XII a wojskami rosyjskimi cara Piotra Wielkiego. W w

WSTĘP Dla Amerykanów najbardziej niepopularną wojną, jaka kiedykolwiek się zdarzyła, wyłączając interwencją w Wietnamie, jest wojna 1812 r. Samuel Eliot Morison1 Wojna 1812 r. jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych rozdziałów amerykańskiej histor

Bitwa pod Lipskiem (niem. Völkerschlacht bei Leipzig), znana też jako „bitwa narodów” – starcie zbrojne stoczone pod Lipskiem w dniach 16–19 października 1813 roku między wojskami francuskimi pod przywództwem Napoleona Bonaparte a wojskami koalicji a