Galbraith Robert J K Rowling Wołanie kukułki

Loading...
Robret Galbraith Wołanie kukułki The Cuckoo’s Calling Przełożyła Anna Gralak Ciało supermodelki Luli Landry zostaje z...

11 downloads 30 Views 3MB Size
Loading...
Loading...

Recommend Documents

Tytuł oryginału The Silkworm Projekt okładki i fotografie Sian Wilson © Little Brown Book Group Limited 2014 Redakcja M

Tytuł oryginału The Silkworm Projekt okładki i fotografie Sian Wilson © Little Brown Book Group Limited 2014 Redakcja M

Robret Galbraith Wołanie kukułki The Cuckoo’s Calling Przełożyła Anna Gralak Ciało supermodelki Luli Landry zostaje znalezione pod oknem balkonu jej londyńskiej rezydencji. Policja stwierdza samobójstwo, ale brat celebrytki w to nie wierzy, dlatego z

Tytuł oryginału The Silkworm Projekt okładki i fotografie Sian Wilson © Little Brown Book Group Limited 2014 Redakcja M

Robret Galbraith Wołanie kukułki The Cuckoo’s Calling Przełożyła Anna Gralak Ciało supermodelki Luli Landry zostaje z

WRO​CŁAW 2016 Ty​t uł ory​g i​n a​ł u Ca​r e​e r of Evil Pro​j ekt okład​ki i fo​t o​g ra​fie Nico Tay​l or © Lit​t l

WRO​CŁAW 2016 Ty​t uł ory​g i​n a​ł u Ca​r e​e r of Evil Pro​j ekt okład​ki i fo​t o​g ra​fie Nico Tay​l or © Lit​t l

Przełożyła z angielskiego Anna Gralak Wydawnictwo Dolnośląskie Wrocław 2013 Tytuł oryginału The Cuckoo’s Calling Pro

Tytuł oryginału The Silkworm Projekt okładki i fotografie Sian Wilson © Little Brown Book Group Limited 2014 Redakcja M