fizyka wzory i wszystko

1 FIZYKA – WZORY zakres GIMNAZJUM WZÓR wielkości NAZWA wielkości SYMBOL wielkości SYMBOL jednostki NAZWA jednostki , t s v Prędkość w ruchu jedno- sta...

1941 downloads 11712 Views 340KB Size

Recommend Documents

FIZYKA – WZORY Rozdziały: 1.1. Mechanika punktu materialnego 1.2. Mechanika bryły sztywnej 1.3. Elementy mechaniki relatywistycznej 1.4. Pole grawitacyjne 1.5. Pole elektrostatyczne 1.6. Prąd stały 1.7. Pole magnetyczne 1.8. Pole elektromagnetyczne 1

strona 1 z 4 Rozdział 1 1) p ≡ p zasada toŜsamości kaŜde zdanie jest równowaŜne z samym sobą 2) p ≡~~p zasada podwójnego przeczenia kaŜde zdanie jest równowaŜne zdaniu powstałemu przez podwójne jego zanegowanie 3) ~(p∧~p) zasada sprzeczności dwa zdan

Wzory pochodnych 1. (a) = 0 a-staªa 2. (xn ) = nxn−1 3. (ex ) = ex 4. (ln x) = 1 x 5. (sin x) = cos x 6. (cos x) = − sin x 7. (tg x) = 1 cos2 x 8. [h(x)g(x)] = h (x)g(x) + h(x)g (x) 9. h(x) g(x) = h (x)g(x)−h(x)g (x) g2(x) Wzory caªek 1. xn dx = 1 n+

2013-11-07 1 PODSTAWY KORELACJI I REGRESJI LINIA REGRESJI y = a + bx N xby a N li N li ii                   N li N li 2 i 2 i N li N li N li iiii )x(xN yxyxN b DRUGA LINIA REGRESJI x = A + By N yBx A N li N li ii       

Wzory wypracowań i słownictwo niemieckii Recenzje i opisy Rozprawki Opowiadania PŁYTA CD GRATIS! NIEMIECKI Wzory wypracowań i słownictwo Autorka: Beata Czerwiakowska Konsultacja i redakcja językowa: Reinhold Utri Redaktor serii: Anna Laskowska Korekt