1 Wołanie kukułki Robert Galbraith (J K Rowling)

Loading...
Przełożyła z angielskiego Anna Gralak Wydawnictwo Dolnośląskie Wrocław 2013 Tytuł oryginału The Cuckoo’s Calling Pro...

11 downloads 26 Views 2MB Size
Loading...
Loading...

Recommend Documents

Tytuł oryginału The Silkworm Projekt okładki i fotografie Sian Wilson © Little Brown Book Group Limited 2014 Redakcja M

Robret Galbraith Wołanie kukułki The Cuckoo’s Calling Przełożyła Anna Gralak Ciało supermodelki Luli Landry zostaje z

Tytuł oryginału The Silkworm Projekt okładki i fotografie Sian Wilson © Little Brown Book Group Limited 2014 Redakcja M

Robret Galbraith Wołanie kukułki The Cuckoo’s Calling Przełożyła Anna Gralak Ciało supermodelki Luli Landry zostaje znalezione pod oknem balkonu jej londyńskiej rezydencji. Policja stwierdza samobójstwo, ale brat celebrytki w to nie wierzy, dlatego z

Tytuł oryginału The Silkworm Projekt okładki i fotografie Sian Wilson © Little Brown Book Group Limited 2014 Redakcja M

Przełożyła z angielskiego Anna Gralak Wydawnictwo Dolnośląskie Wrocław 2013 Tytuł oryginału The Cuckoo’s Calling Pro

Przełożyła z angielskiego Anna Gralak Wydawnictwo Dolnośląskie Wrocław 2013 Tytuł oryginału The Cuckoo’s Calling Pro

Robret Galbraith Wołanie kukułki The Cuckoo’s Calling Przełożyła Anna Gralak Ciało supermodelki Luli Landry zostaje z

WRO​CŁAW 2016 Ty​t uł ory​g i​n a​ł u Ca​r e​e r of Evil Pro​j ekt okład​ki i fo​t o​g ra​fie Nico Tay​l or © Lit​t l